ЛОТ 23960 СМ
50 м2 | 1 комната | 14 этаж | с отделкой
100.000 ₽/мес.
ЛОТ 23929 СМ
75 м2 | 2 комнаты | 15 этаж | с отделкой
110.000 ₽/мес.
ЛОТ 23244 СМ
65 м2 | 2 комнаты | 14 этаж | с отделкой
120.000 ₽/мес.
ЛОТ 23815 СМ
100 м2 | 2 комнаты | 5 этаж | с отделкой
120.000 ₽/мес.
ЛОТ 23958 СМ
115 м2 | 3 комнаты | 3 этаж | с отделкой
130.000 ₽/мес.
ЛОТ 23785 СМ
100 м2 | 3 комнаты | 9 этаж | с отделкой
140.000 ₽/мес.
ЛОТ 21484 СМ
140 м2 | 4 комнаты | 7 этаж | с отделкой
160.000 ₽/мес.
ЛОТ 23944 СМ
180 м2 | 3 комнаты | 13 этаж | с отделкой
180.000 ₽/мес.
ЛОТ 23952 СМ
153 м2 | 4 комнаты | 18 этаж | с отделкой
220.000 ₽/мес.
ЛОТ 23834 СМ
140 м2 | 3 комнаты | 11 этаж | с отделкой
230.000 ₽/мес.
ЛОТ 23913 СМ
240 м2 | 4 комнаты | 3 этаж | с отделкой
6.000 ₽/мес.
ЛОТ 23925 АК
355 м2 | 5 комнат | 20 этаж | с отделкой
850.000 ₽/мес.
ЛОТ 23693 СМ
590 м2 | 7 комнат | 19 этаж | с отделкой
1.000.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23783 СМ
45 м2 | 2 комнаты | 5 этаж | с отделкой
70.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23476 СМ
50 м2 | 2 комнаты | 3 этаж | с отделкой
75.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23940 СМ
50 м2 | 2 комнаты | 15 этаж | с отделкой
79.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23902 СМ
75 м2 | 2 комнаты | 15 этаж | с отделкой
90.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23755 СМ
75 м2 | 2 комнаты | 5 этаж | с отделкой
100.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23930 СМ
75 м2 | 2 комнаты | 4 этаж | с отделкой
100.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23737 СМ
75 м2 | 2 комнаты | 4 этаж | с отделкой
109.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 21732 СМ
105 м2 | 2 комнаты | 8 этаж | с отделкой
110.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23448 СМ
60 м2 | 2 комнаты | 16 этаж | с отделкой
110.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23738 СМ
80 м2 | 2 комнаты | 9 этаж | с отделкой
110.000 ₽/мес.
сдан
ЛОТ 23812 СМ
54 м2 | 2 комнаты | 6 этаж | с отделкой
110.000 ₽/мес.